Battle for Brains relocation and immigration for expats to the Netherlands

HR-assistance

Contact B4B for freelance interim HR-assistance and/or in-house consultancy

Immigration training

As a service on demand, Battle for Brains can train your staff in the latest immigration regulations.

Tax assistance

The application of the 30% tax rule can be daunting. Call us for assistance!

30% regeling, aanhouden, wijzigen of afschaffen

Op 1 juni 2017 is de evaluatie van de 30% regeling die in opdracht van het ministerie van Financiën is opgesteld, gepubliceerd. De 30%-regeling biedt werkgevers de mogelijkheid om een deel van het loon aan te wijzen als onbelaste vergoeding aan bepaalde werknemers die tijdelijk buiten het land van herkomst werken. Op 13 juni is het document naar de Tweede Kamer gezonden. Een twintigtal personen/organisaties is verzocht om uiterlijk op donderdag 7 september 2017 schriftelijk commentaar op het evaluatierapport te geven. Op basis van het rapport en het commentaar op het rapport zal opnieuw worden gekeken of de fiscale regeling voor de vergoeding van extraterritoriale kosten zal worden aangehouden, gewijzigd of afgeschaft. Er is besloten het kabinetsstandpunt pas door het volgende kabinet op te laten stellen. We moeten dus nog even wachte 503 Service Unavailable

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.