Battle for Brains relocation and immigration for expats to the Netherlands

HR-assistance

Contact B4B for freelance interim HR-assistance and/or in-house consultancy

Immigration training

As a service on demand, Battle for Brains can train your staff in the latest immigration regulations.

Tax assistance

The application of the 30% tax rule can be daunting. Call us for assistance!

Naar aanleiding van het inspectie rapport “tussen handhaven en dienstverlenen” waarin door de Inspectie Justitie en Veiligheid het onderzoek naar het toezicht van de IND erkend referenten is gepresenteerd, zal de IND het toezicht op werknemers die als erkend referent zijn aangemerkt verscherpen.

Bron: Rijksoverheid

The new salary requirements applicable for the Dutch Highly Skilled Migrant procedure as of January 1, 2018 were made available today.

The monthly amounts (exclusive of allowances) are as follows:

  • Highly Skilled Migrants under the age of 30:  € 3.229,=
  • Highly Skilled Migrants of 30 years or older:  € 4.404,=
  • Highly educated:  € 2.314,=
  • Blue card holders:  € 5.160,=

Source: Staatscourant

De salarisvereisten die vanaf 1 januari 2018 gehanteerd zullen worden voor aanvragen voor een verblijfsvergunning als kennismigrant, intra-corporate transferee, bluecard holder en/of hooggeschoolden zijn onlangs bekend gemaakt.

 

Het gegarandeerde bruto maandsalaris (exclusief vakantie geld) moet minimaal het volgende zijn:

  • Kennismigranten en Intra-Corporate Transferees jonger dan 30 jaar:€ 3.229;
  • Kennismigranten en Intra-Corporate Transferees van 30 jaar en ouder: € 4.404;
  • Hoogopgeleiden: € 2.314;
  • Houders van een blauwe kaart: € 5.160.

Bron: Staatscourant

In de afgelopen periode is in opdracht van het ministerie van Financiën onderzocht of de 30% regeling nog wel van deze tijd is. Op basis van het rapport en het commentaar op het rapport is door het nieuwe kabinet besloten de regeling te beperken van 8 jaar maximaal 5 jaar. Eerder werd de regeling al beperkt van 10 naar 8 jaar.

Bron: regeerakkoord

De salarisvereisten die vanaf 1 januari 2018 gehanteerd zullen worden voor aanvragen voor een verblijfsvergunning als kennismigrant, intra-corporate transferee, bluecard holder en/of hooggeschoolden zullen medio december bekend worden gemaakt. Het bruto maand salaris kan worden berekend op basis van de gegarandeerde salaris componenten die van te voren (schriftelijk) worden afgesproken en die in geld worden uitgekeerd. In natura salaris componenten en winst gerelateerde bonussen mogen niet worden meegerekend. Het salaris moet maandelijks elektronisch aan de werknemer worden overgemaakt. Meer nieuws volgt zo spoedig mogelijk.

Vanaf 1 januari 2018 zal de IND de legestarieven voor o.a. verblijfsvergunningsaanvragen weer verhogen.

Bron: IND

Op 1 juni 2017 is de evaluatie van de 30% regeling die in opdracht van het ministerie van Financiën is opgesteld, gepubliceerd. De 30%-regeling biedt werkgevers de mogelijkheid om een deel van het loon aan te wijzen als onbelaste vergoeding aan bepaalde werknemers die tijdelijk buiten het land van herkomst werken. Op 13 juni is het document naar de Tweede Kamer gezonden. Een twintigtal personen/organisaties is verzocht om uiterlijk op donderdag 7 september 2017 schriftelijk commentaar op het evaluatierapport te geven. Op basis van het rapport en het commentaar op het rapport zal opnieuw worden gekeken of de fiscale regeling voor de vergoeding van extraterritoriale kosten zal worden aangehouden, gewijzigd of afgeschaft. Er is besloten het kabinetsstandpunt pas door het volgende kabinet op te laten stellen. We moeten dus nog even wachten voordat we weten of de 30% regeling in de toekomst ook beschikbaar blijft voor onze expats.

Bron: Kamerstukken

Page 1 of 3

503 Service Unavailable

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.